ساختمان فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی

ساختمان: فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی رشته ورزشی جمهوری خلق اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تصویر + تولد نوزاد شش کیلویی در روسیه

برای نخستین بار نوزادی با وزن نزدیک به شش کیلوگرم در بیمارستانی در روسیه متولد شد. تولد نوزاد شش کیلویی در روسیه + عکس عبارات مهم : رو..

ادامه مطلب