ساختمان فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی

ساختمان: فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی رشته ورزشی جمهوری خلق اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث جهت ما مایه خوشحالی نبود ولی … , نامه پدر ستایش بعد از اعدام امیرحسین اعدام

پدر ستایش قریشی بعد از اعدام قاتل دخترش که صبح روز پنجشنبه اجرا شد، نامه‌ای را خطاب به مردم کشور عزیزمان ایران و مهاجران افغانستانی ساکن کشور عزیزمان ایران نوشت

جهت ما مایه خوشحالی نبود ولی ... , نامه پدر ستایش بعد از اعدام امیرحسین اعدام

نامه پدر ستایش بعد از اعدام امیرحسین اعدام؛ جهت ما مایه خوشحالی نبود ولی …

عبارات مهم : اعدام

پدر ستایش قریشی بعد از اعدام قاتل دخترش که صبح روز پنجشنبه اجرا شد، نامه ای را خطاب به مردم کشور عزیزمان ایران و مهاجران افغانستانی ساکن کشور عزیزمان ایران نوشت.

پدر ستایش قریشی دختربچه 6 ساله ای که فروردین سال 95 به دست پسر 17 ساله همسایه بعد از تجاوز به نحوه هولناکی به قتل رسید، بعد از اجرای حکم قصاص قاتل دخترش که صبح روز گذشته اعدام شد، نامه ای را خطاب به مردم کشور عزیزمان ایران و مهاجران افغانستانی نوشت. متن این نامه به شرح زیر است:

جهت ما مایه خوشحالی نبود ولی … , نامه پدر ستایش بعد از اعدام امیرحسین اعدام

«دیروز صبح قاتل دختر عزیزم، ستایش، قصاص شد، برطبق قوانین ایران، کشوری که زیاد عمر من و فرزندانم در آن گذشته هست. تقریباً یک سال و 10 ماه است که از آن اتفاق می گذرد و هر روز جهت ما سخت گذشته هست. خبر قتل دختر دیگرم، آتنا اصلانی داغ ما را تازه کرد و همه مردم کشور عزیزمان ایران را ناراحت کرد و قصاص قاتل او درخواست همه مردم کشور عزیزمان ایران بود. ولی امروز که حکم قصاص قاتل ستایش عزیزم اجرا شد، جهت ما مایۀ خوشحالی نبود. چون امروز خانواده دیگری، مثل ما، فرزندش را از دست داد.

فرزندان ما، هر چه باشند و هر کاری که کرده باشند، حاصل عمر و زندگی ما هستند و دوست ارزش داریم. ستایش ما به ناحق از میان ما رفت، ولی قاتل او هم فرزند خانواده ای مثل خانواده ما بود. درست است که قصاص حق است و باید تسلیم خواست خدا و قانون بود، ولی به هر حال خانواده ای از برادران ایرانی ام، امروز در غم فرزند نشسته هست. قصاص درخواست من و خانواده من بود تا مرهمی باشد بر زخم از دست دادن دختر کوچکم. و جهت ما افغانستانی های ساکن ایران، اجرای عدالت آرزوی بزرگی است.

پدر ستایش قریشی بعد از اعدام قاتل دخترش که صبح روز پنجشنبه اجرا شد، نامه‌ای را خطاب به مردم کشور عزیزمان ایران و مهاجران افغانستانی ساکن کشور عزیزمان ایران نوشت

تمام عمر در میان برادران ایرانی مان با آرامش زندگی کرده ایم و جهت خود اعتبار و آبرو خریده ایم. مردم محله ما در ورامین به ما احترام می گذارند، چون چیزی جز زحمت صادقانه از ما ندیده اند و تلاش کرده ایم در سرزمین برادران هم دین و هم زبانمان، که با بزرگی ما را پذیرفته اند، نان حلال جهت خانواده مان ببریم. این قصاص، جهت من و خانواده ام و جهت ستایش عزیزم، و البته جهت کل ملت کشور عزیزمان ایران و مهاجرین افغانستانی، آرامش و عزت به همراه خواهد آورد. از همه وطنداران افغانستانی و برادران ایرانی ام که ما را در این غم همراهی کردند سپاسگزارم. امیدوارم دیگر هیچ وقت و جهت هیچ خانواده ای، چنین روزهای مشکل پیش نیاید.

تسنیم

واژه های کلیدی: اعدام | ایران | ایرانی | خوشحالی | خانواده | روز گذشته | قاتل ستایش | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs