ساختمان فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی

ساختمان: فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی رشته ورزشی جمهوری خلق اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به علت آرایش کردن

پدری دختر خود را به جرم آرایش کردن در به قتل رساند و چشم ها و لبهایش را با نخ و سوزن دوخت. 

قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به علت آرایش کردن

قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به علت آرایش کردن

عبارات مهم : آرایش

پدری دختر خود را به جرم آرایش کردن در به قتل رساند و چشم ها و لبهایش را با نخ و سوزن دوخت.

به گزارش ایلنا، پدری در پنیسلوانیا به جرم قتل دختر بی گناهش دستگیر شد.

طبق گزارش پلیس، دونالد مایر 60 ساله، دختر 12 ساله اش را به جرم آرایش کردن به قتل رسانده است.

قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به علت آرایش کردن

دونالد در اعترافات خود به پلیس گفت: من کیارا را چون آرایش کرده بود زجرکشش کردم، دختر در سنی که داشت حق و اجازه استفاده از وسایل آرایشی را نداشت.

به گفته های پزشکی قانونی، لب و چشمان دختر بیچاره با نخ و سوزن دوخته شده است بود و با خونریزی زیاد بر اثر ضربات متعدد چاقو به قفسه سینه اش درگذشت.

پدری دختر خود را به جرم آرایش کردن در به قتل رساند و چشم ها و لبهایش را با نخ و سوزن دوخت. 

یکی از دوستان دونالد که جهت کاری به پیش او آمده بود با صورت بی خیال وی که نوشیدنی هم می نوشید و کنار جسد خونین کیارا نشسته بود رو به رو شد.

زمانی که دوست دونالد با این صحنه دردناک مواجه شد خیلی پنهانی فورا با پلیس تماس گرفت و او را لو داد.

پلیس بعد از ثبت بیانات و گزارش پزشکی قانونی، دونالد را جهت مجازات به دادگاه فرستاد.

قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به علت آرایش کردن

دادگاه این پدر بی رحم به زودی برگزار خواهد شد.

پدری دختر خود را به جرم آرایش کردن در به قتل رساند و چشم ها و لبهایش را با نخ و سوزن دوخت. 

رکنا

واژه های کلیدی: آرایش | پزشکی | دادگاه | قانونی | نوشیدنی | وسایل آرایش | وسایل آرایشی | اخبار حوادث

قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به علت آرایش کردن

قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به علت آرایش کردن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs