ساختمان فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی

ساختمان: فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی رشته ورزشی جمهوری خلق اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وراث متوفیان سهام عدالت می‌توانند وکیل قانونی بگیرند

به گزارش ایلنا؛ وراث متوفیان سهام عدالت می توانند نسبت به تعیین وکیل قانونی اقدام کرده و وکلای قانونی وراث با ارائه وکالتنامه رسمی و محضری، امکان مراجعه به دفات

وراث متوفیان سهام عدالت می‌توانند وکیل قانونی بگیرند

وراث متوفیان سهام عدالت می توانند وکیل قانونی بگیرند

عبارات مهم : قانونی

وراث متوفیان سهام عدالت می توانند جهت دریافت سود این سهام وکیل قانونی بگیرند.

به گزارش ایلنا؛ وراث متوفیان سهام عدالت می توانند نسبت به تعیین وکیل قانونی اقدام کرده و وکلای قانونی وراث با ارائه وکالتنامه رسمی و محضری، امکان مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الکترونیک دولت و امضای تقسیم نامه سهام عدالت را به جای شخص وارث خواهند داشت.

طرح سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس آن تا کنون بیش از ۴۹ میلیون نفر از افراد جامعه به عنوان مشمولان نهایی این طرح آشنا و از آن وقت تاکنون از این تعداد بیش از ۲ میلیون نفر متوفی شده است اند.

وراث متوفیان سهام عدالت می‌توانند وکیل قانونی بگیرند

بر این اساس با توجه به تقسیم نقدی سود سال مالی ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر، عنوان تقسیم سود متوفیان میان وراث قانونی این افراد چند روزی است که به جریان افتاده و وراث قانونی این دسته از مشمولان باید با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الکترونیک دولت اقدام به ارائه مدارک مورد نیاز کرده تا بعد از راستی آزمایی، سود سهام عدالت متوفیان میان آنها توزیع شود.

بر این اساس وراث قانونی می توانند جهت اطلاع از اوضاع سهام عدالت متوفیان به نشانی اینترنتی samanese.ir مراجعه و با ورود اطلاعات هویتی متوفی از مشمول بودن وی کسب اطلاع نمایند و صورت اوضاع دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده کنند.

به گزارش ایلنا؛ وراث متوفیان سهام عدالت می توانند نسبت به تعیین وکیل قانونی اقدام کرده و وکلای قانونی وراث با ارائه وکالتنامه رسمی و محضری، امکان مراجعه به دفات

همچنین باید به این توصیه اشاره کرد که وراث قانونی مشمولان متوفی می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الکترونیک دولت و با ارائه مدارک مورد نیاز و امضای تقسیم نامه سهام عدالت نسبت به تقسیم سهام عدالت و منافع آن اقدام کنند.

بدیهی است تا زمانی که کلیه وراث قانونی نسبت به تامین مدارک مورد نیاز و امضای تقسیم نامه سهام عدالت اقدام نکنند، درخواست تقسیم ترتیب اثر داده نخواهد شد و چنانچه یک یا چند نفر از وراث نتوانند در دفاتر پیشخوان حضور بهم رسانند یا ارائه مدرک نمایند انجام خدمات سایر وراث نیز امکان پذیر نیست.

بر این اساس مدارک مورد نیاز جهت ارائه به دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک دولت جهت تقسیم سهام عدالت متوفیان نیز عبارتند از:

وراث متوفیان سهام عدالت می‌توانند وکیل قانونی بگیرند

الف- کدملی و تاریخ تولد متوفی

ب- اصل کارت ملی وراث قانونی

به گزارش ایلنا؛ وراث متوفیان سهام عدالت می توانند نسبت به تعیین وکیل قانونی اقدام کرده و وکلای قانونی وراث با ارائه وکالتنامه رسمی و محضری، امکان مراجعه به دفات

پ- اصل گواهی حصر وراثت شخص متوفی

ت- شماره شبای بانکی وراث

وراث متوفیان سهام عدالت می‌توانند وکیل قانونی بگیرند

ث- نشانی و کدپستی محل اقامت یکی از وراث

همچنین وراث قانونی صرفا می توانند قدرالسهم خود را تنها به کسانی که نام و مشخصات ایشان در گواهی حصر وراثت شخص متوفی بعنوان وارث ذکر شده است انتقال دهند و بذل و انتقال یا هرنوع واگذاری آن به اشخاص دیگر امکان پذیر نیست.

این در حالی است که وراث می توانند نسبت به تعیین وکیل قانونی اقدام کرده و وکلای قانونی وراث با ارائه وکالتنامه رسمی و محضری، امکان مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الکترونیک دولت و امضای تقسیم نامه سهام عدالت را به جای شخص وارث خواهند داشت.

همچنین این اقدام در مورد قیم یا ولی و کفیل اشخاص نیز امکان پذیر است.از سوی دیگر در حالی هنوز سقف زمانی جهت مراجعه وراث قانونی به دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک دولت تعیین نشده است که به تمامی ذینفعان (وراث قانونی) توصیه می شود در مناسب ترین وقت به این دفاتر مراجعه و خدمات مورد نیاز را اخذ کنند.

واژه های کلیدی: قانونی | سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs